Andem cuntra al vent


Andem cuntra al vent, guardem vers ul suu
ul suu dal matin, cantem cuntent.

Andem cuntra 'l vent, se 'l bofa al fa nient,
andem cuntra 'l vent cuntent.

Ul ciel l' ttt seren, ul suu al scalda gi
andem s pai sentee, l' bel a camin

Ni bosc e s pai praa, fin s in scima ai nos munt
sa sentum incantaa, e godum ttt ul mund

Ghem pan denta pal sac, ghem l'acqua da surgent
e quant sa sentum stracc sa fermum un mument.

Cumincia a fass iscr, l ura da turnaa,
par dig grazie al Signur cuntinum a cant.

Home

> Indice

1996-2000: Testi ospitati da SCOUT's ON LINE.
Ogni testo appartiene ai rispettivi autori - Tutti i diritti sono riservati.